Založit webové stránky nebo eShop

Jana Olžbutová

Ve středu 22. 6. půjdeme do divadla na vystoupení Tanečního divadla Teplice - VŠECHNO NEJLEPŠÍ /vstupné 30,- Kč.

 
Krušnohorské divadlo Teplice

 

 

 

Vybíráme 243,- Kč na pracovní sešity /ČJ - 39,- Kč, AJ - 204,- Kč/.

VYBRÁNO

 

Dále jsou objednané pomůcky do 4.třídy /sešity, čtvrtky .../ opět u "Služby škole" - budeme mít hromadnou slevu, a  

až přijde faktura, rozpočítá se částka na 1 žáka.

 

Vystoupení skupiny irských tanců

http://www.zsmetelkovo.cz/news.php?id=222

 

Výlet

Další fotografie ve fotogalerii v sekci VÝLET DO LIBERCE - IQ park.

 

Výlet od CK TRYSK č.23. Liberec - Babylon a IQ park

V Babylonu čeká na děti návštěva labyrintu a IQ parku. Více jak stovka atraktivních, interaktivních, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského života, předměty používané v domácnostech našich předků, demonstrace přírodních jevů a zákonů, testy, rébusy, kvízy, hry, hlavolamy a atrakce na ploše přes 1600 m2 - tak to je IQ park. Expozice ve 4 prostorách Labyrintu nabízí klasické zrcadlové bludiště, křišťálové bludiště se skly, temný labyrint se strašidly a místnost s optickými klamy.
 
 

 

30.5. sportovní den

zkrácené vyučování do 11.40

 

 

26. 4. AniFest - promítání od 10.00h

film Vzhůru do oblak

velkoplošná obrazovka - stadion NA STÍNADLECH

 

Jsme v televizi! :o))

 

Video z 27.2. na 2. programu v pořadu Šupiny z AniFestu:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318509074-supiny-z-anifestu/211543115310001-supiny-z-anifestu/

 

 

 

Třídní schůzky – 19.4. 2011

 

 1. Poděkování za sběr (je to přísun peněz k zakoupení např. odměn pro úspěšné žáky, třída obdrží na konci roku 50% z nasbírané částky)
 2. Poděkování za částku 150 Kč na zakoupení knih pro mimočítankovou četbu
 3. Souhlas rodičů s nákupem PS (peníze budou vybírány v průběhu května a června)
 4. Upozornění na vybírání náhrad za poškozené učebnice
  • ztráta učebnice, značné poškození nebo polití = náhrada v plné výši
  • ostatní poškození dle „stáří“ učebnice
 5. Informace o školních výletech
  • možnost vyloučení žáka ze školního výletu z důvodu opakované nekázně – rodiče budou informováni předem, a to včetně informace, do které třídy je žák přeřazen
 6. Aktualizace kontaktů na rodiče
  • žádáme o nahlášení změn
 7. Velikonoční prázdniny
  • 21.4. + 22.4.
 8. Ředitelské volno 29.4.
  • nutno vyplnit lísteček se zájmem o družinu (nejpozději do 15.4.), případné změny obratem nahlásit
  • při počtu nižším než 10 žáků nebude ŠD otevřena, rodiče bychom včas informovali
  • při nízkém počtu žáků bude odpolední ŠD zkrácena, rodiče bychom včas informovali
 9. Den dětí – 1.6. - soutěže v lehké atletice na ZŠ Edisonova nebo Koperníkova (rodiče budou informováni)
 10. V  příštím školním roce bude škola zapojena do projektu EU peníze školám – v 1. – 5. třídách budou mít děti dělenou jednu hodinu Čj, bude to vždy poslední pátá hodina
 11.  V příštím školním roce bude opět probíhat plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy (10 lekcí po 2 hodinách)
 12. Podnět Červeného kříže a záchranných organizací – zadat do mobilního telefonu číslo kontaktní osoby pod mezinárodně uznávanou značkou ICE (In Case of Emergency – pro případ záchrany), v případě více kontaktních osob přiřazovat čísla ICE1 , ICE2, .... – lze využít u zraněných osob, se kterými nelze komunikovat
 13. Upozornění pro rodiče, že se pedagogická  rada dohodla na zapisování pozdních příchodů do školy, dítě se má v 7,55 hod. připravovat na výuku, opakované pozdní příchody mohou být důvodem pro udělení kázeňského opatření
 14. V šatnách TV zůstává velké množství oblečení, které bude v den třídních schůzek vystaveno u tělocvičny v přízemí, žádáme rodiče, aby zkontrolovali, zda nepatří jejich dítěti, později budeme nuceni oblečení vyhodit
 15. Do 1. – 3. tříd přijdou lektorky z Wattsenglisch na nábor dětí
 16. Focení na konci školního roku
  • pouze fotografie tříd, skupinky se fotit nebudou
  • o datu focení a částce budeme rodiče informovat
 17. Vyzvedávání obědu ve školní jídelně
  • nárok na oběd je pouze v 1. den nemoci
  • pokud rodiče vyzvedávají do jídlonosičů, je vyhrazena doba od 11,20 do 11,40 hod. jinak se musí přizpůsobit provozu v ŠJ (vystát frontu)

 

Procvič si slovní druhy:

http://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/urcovani-slovnich-druhu-1580

 

Matematicko-logická soutěž Cvrček

Výsledky - 3 nejlepší cvrčkové: Jula Glukhová, Láďa Petrenko, David Podrápský

BLAHOPŘEJEME!

 

Výlet24.5.Liberec

 

Úkoly

Opakovat vyjmenovaná slova

slovní druhy

 

http://www.mojecestina.cz/gramatika/vyjmenovana-slova/c2008091106-Vyjmenovana-slova-po-B.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova---testy

http://eucitel.zskaminky.cz/view.php?cisloclanku=2008020001

http://www.ocestine.cz/testy/vyjmenovana-slova/

http://tahaky.lam.cz/cj2.html

Návštěva kina

31.1. (odměna za vysvědčení :o))

KUKY SE VRACÍ

cena 45,- Kč

Nový /starý/ rozvrh

/Nezapomeňte si přinést úbory na TV./

Rozvrh hodin

Vánoční soutěž

vanoce2.pps (437 KB) 

vanoce4ozdoby.pps (342 KB) 

 

 

Plavání skončilo, děti dostaly mokré vysvědčení.

Další fotografie ve fotogalerii.

sněhová vločka

http://snowflakes.barkleyus.com/

Úkoly

Naučit se vyjmenovaná slova po B,L zpaměti.

vyjmenovaná slova po B

http://www.mojecestina.cz/gramatika/vyjmenovana-slova/c2008091106-Vyjmenovana-slova-po-B.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova---testy

http://eucitel.zskaminky.cz/view.php?cisloclanku=2008020001

http://www.ocestine.cz/testy/vyjmenovana-slova/

http://tahaky.lam.cz/cj2.html

  

 

 

bylo nebylo,nedávno tomu smiley

Dne 26. 10. PROJEKTOVÝ DEN připravený žáky 2. stupně - budeme plnit úkoly ve třídách 2. stupně

téma -  Ochrana člověka za mimořádných okolností

ukončení - test

TEST NA TÉMA OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ  napsali výborně bez jediné chyby jen 4 žáci.

Míša Kryzánková, Daniel Zdeněk, Pavla Machová, Helenka Valentová                                        

 

Chcete si ho také zkusit?

test.ppt (44 KB) 

 

Rozvrh hodin

 

 

 
 
Písnička 3 citrónky
 
 
Počítej!
bloemen_natuur/18.gif
 
 Akce do konce školního roku
DEN ZEMĚ - návštěva botanické zahrady
 
Další fotografie ve fotogalerii - akce
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud má někdo změnu bydliště, telefonu, emailu, atd., nechť mě o tom prosím informuje emailem.

 
 
 
 
Předávání úkolů nemocným dětem - vždy je nutné si schůzku předem domluvit - telefonicky nebo emailem.
Do třídy není možné vstupovat během vyučování.
Stejná pravidla platí i pro družinu - děti je možné vyzvedávat hned po obědě nebo až v 15.00 hodin.
Pokud je někdo uvolněn z tělesné výchovy, je nutné potvrzení s přesným vyjádřením lékaře.
 
  
 

              

 

 

origami - velikonoční zajíček
 
 
 Práce se skupinou - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
         
 
Ve čtvrtek jsme se zúčastnili matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN - kategorie cvrček.
Nejúspěšnější řešitelé nelehkých logických úloh jsou z naší třídy:
 
Pavla Machová
David Podrápský
Valerie Šudichová
 
BLAHOPŘEJEME!
Název souboru: AG00373_.gifKlíčová slova: aplaus, obrázky WWW, potlesk ...Velikost souboru: 5 kB 
 
 
 
 
Naše škola se zapojila do projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA.
 
 
 
 

škola hrou

 
 
 
 
 
Pojištění KOOPERATIVA
 

V současné době se vybírá od žáků 30,- Kč, kterým si žáci platí pojištění související s výukou.

Žáci jsou tak pojištěni:

- proti úrazům, které nastanou v souvislosti se školní činnostív rámci celé ČR

- proti ztrátě (krádežím) osobních věcí, které souvisí se školní činností a které byly řádně zabezpečeny (zamčená šatna apod.)

 
 
 

 

21. 12. - 22. 12. projektové vyučování - Vánoce

 

soutěž naší třídy o nejlépe prostřený vánoční stůl

Stůl číslo 1

Klára, Lukáš, Dan, Filip

 

Stůl číslo 2

Láďa, Aleš, David, Gusta, Pavla 

 

Stůl číslo 3

Jenda, Tomáš, Matěj, Patrick 

 

 

Stůl číslo 4

Kristýnka, Darinka, Lukáš, Filip

Stůl číslo 5

Eliška, Deniska, Helenka, Pavla 

 

Stůl číslo 6

Valerie, Jula, Míša, Claudia

 

 

 Spolužáci z 2. stupně nám předvedli pohádku v němčině.

 

Francouzštináři zpívali koledy ve francouzštině.

 

Některé děti z naší třídy si také připravily vystoupení.

Míša nám zahrála koledy na flétnu.

 

 

Jula, Valerie, Míša a Claudie zpívaly.

 

 

Pavla zpívala koledu.

   

Aleš s Láďou zapěli Rolničky, rolničky 

 

 

Nejvíc se všichni těšili na rozbalování dárečků

 

 
TOPlist
Webovou stránku snadno a rychle