Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Jana Olžbutová

 

Přejděte do sekce 5.C 2017/18 :)

http://www.jo.websnadno.cz/5-C-2017---2018.html

http://kiselyna.rajce.idnes.cz/cerven_2017/

 

V pondělí přinést všechny učebnice - slepené, vygumované, opravené...

(ČJ, M, VL, PŘ, HV, Čít, AJ)

Přehledy živé přírody a mapy si děti nechávají do 5. třídy.

Děti si odnesou během týdne kapsáře, květiny, úbory, ručníky, výkresy ...

+ vyklidí šuplíky

Ve třídě se bude přes prázdniny malovat strop.

23.6. 2017

sportovní den

Protože po noční bouřce jsou venkovní hřiště nebezpečná, konala se ve škole "mokrá varianta" sportovního dne v tělocvičně. 

 

Přinést 300,- Kč na pomůcky na příští školní rok.

22. 6. čtvrtek

1. hodina - čtenářská dílna

2. - 4. hodina - deskové hry (+ šachový turnaj, turnaj v dámě apod.)

 

 

 

Nezapomeňte si odhlásit oběd 30.6.

Vážení rodiče,

zasíláme vám s koncem roku dvě důležité informace.

Celý školní rok ukládáme nalezené věci (hlavně oblečení) na místo k 
vrátnici školy. Nyní na konci šk. roku je "sbírka" už dosti početná. 
Prosím, využijte možnosti si prohlédnout nalezené věci a popř. si své 
věci odnést. Máte možnost buď online (nalezené věci paní vrátná fotí a 
umisťuje na web školy - sekce ZTRÁTY A NÁLEZY v pravé liště stránek) 
nebo se můžete dostavit osobně a nálezy si prohlédnout. V červenci 
nevyzvednuté věci odneseme charitativní organizaci.

Mléčné výrobky, které doposud žáci ve škole získávali prostřednictvím 
automatu v přízemí školy, budou příští rok distribuovány jiným způsobem. 
Navíc bude většina z nich žákům poskytována zdarma (díky nařízení vlády 
č. 74/2017). Proto dojde ke zrušení existence tohoto jednoho automatu. 
Prosím vyčerpejte si kredit na tzv. mlíčenkách zakoupením výrobků v 
automatu. Automat je nyní naplněný.

Pokud byste přesto nestihli vyčerpat kredit z těchto kartiček, máte 
možnost vrácení zbylých peněz. Napište na mail: info@happysnack.cz - 
název školy, jméno dítěte, číslo karty a Vaše číslo bank. účtu. Peníze 
vám budou zaslány. (nebo viz webovky www.happysnack.cz).

O distribuci mléčných výrobků a ovoce v příštím šk. roce budete v září 
informováni.

Organizace konce roku

19.6. - 21.6. výuka podle rozvrhu

od 22.6. zkrácené vyučování do 11.30 h

ve čtvrtek 22.6. den zábavné logiky a deskových her

v pátek 23.6. sportovní den

26.6. - 29.6. organizační a třídnické práce

30.6. vydávání vysvědčení (8.00 h - 8.45 h) 

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že by bylo z preventivních důvodů lepší vyčerpat si kredit 
na kartičkách, které slouží pro nákup školního mléka z automatu.

V současné době zvažujeme dvě různé varianty, jak v příštím roce žákům 
šk. mléko distribuovat.

Jednou z variant je pokračování v současné formě (v tom případě budete 
moci kredit využít i v září)  a druhou variantou bude jiná forma prodeje.

Jakou variantu zvolíme, bude známé ke konci šk. roku. Informace bude 
zveřejněná na webu nebo Vám ji  na vyžádání  tř. učitelka sdělí.


Mgr. Michal Chalupný        
ředitel školy
 

foto:

http://kiselyna.rajce.idnes.cz/Skola_v_prirode_Benecko

Škola v přírodě

Hotel Diana  - Krkonoše, Benecko

 http://www.ck2.cz/pro-skoly/skoly-v-prirode/krkonose/hotel-diana-benecko/624.php 

Termín 3.6.-8.6. (6 dní / 5 nocí)

sraz v 7.30h u školy, odjezd v 7.50h. Předpokládaný návrat 8.6. mezi 14.30 - 15.00h ke škole (cest. kancelář CK2).

Téma: Harry Potter

(Kapesné dle uvážení, mobil (tablet apod.) nedoporučuji; pokud ho dítě ztratí, škola za něj nenese odpovědnost. Rozhodnutí nechávám na rodičích, přičemž platí zákaz natáčení dětí - viz školní řád. Před cestou připomínám KINEDRYL. Nezapomeňte masku na karneval, případně nějaké společ. hry, karty)

Informace a fotografie budou zde.

foto z Karlštejna

http://kiselyna.rajce.idnes.cz/Karlstejn%2C_Koneprusy/

24.5. se fotíme

VLASTIVĚDA - KVÍZY

KAHOOT

https://kahoot.it/#/

https://play.kahoot.it/#/k/950ad838-3046-41ef-8c4d-27ecbd6abb98

https://play.kahoot.it/#/k/c47791c8-9d33-4dd0-abcb-f271690a5258

https://play.kahoot.it/#/k/724761ca-6159-46c4-be1d-851922fa29e1

 

Karlštejn + Koněprusy

termín 17.5.2017

Odjezd od školy v 7,30 hod., Karlštejn (prohlídka zhruba od 11 hodin). Odjezd kolem 13,00 hod., přejezd do Koněprus cca půl hodiny, prohlídka jeskyní od 14 hodin, odjezd z Koněprus po 15 hodině a příjezd ke škole kolem 17,30 hod.

Cena: 493,-Kč/žák při 50 a více žácích (4.C+4.B)

 

V ceně: autobusová doprava, parkovné, vstupné na Karlštejn, vstupné do Koněpruských jeskyní, doprovod CK

CK TRYSK 

 

2.       SOUHLAS S NÁKUPEM PRACOVNÍCH SEŠITŮ (lísteček)

·         kdo neuhradí PS ve stanoveném termínu, tomu nebudou PS objednány, zajišťuje si sám

·         platby elektronické do 19. 5. – do ŽK napíšeme přesnou částku

·         neobjednávejte v případě plánovaného přestupu na jinou ZŠ nebo gymnázium

·         uhraďte přesnou částku na účet pro platby PS, uveďte třídu a jméno dítěte

 

http://www.zsmetelkovo.cz/index.php?type=Post&id=251&ids=16

 

3.       UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY A OMLOUVÁNÍ ABSENCE

·         pravidla stanovená třídním učitelem

·         při absenci vyšší než 30% může být požadováno komisionální přezkoušení dítěte

·         dítě nesmí samo opustit budovu školy (ani v případě, že rodič čeká venku)

o buď nutno vyzvednout ve škole

o nebo lísteček, že dítě může jít samo

4.       FOTOGRAF

·         24. 5.

·         5. C + 5. D – 17. 5.

·         (1 fotografie 25Kč)

·         focení skupinek bude umožněno žákům 5. ročníků (25 Kč/foto)

5.       Vybírání učebnic – konec školního roku

·         za poškozené, počmárané učebnice bude požadována náhrada

·         polité učebnice (i částečně) se platí v plné míře

·         ztracenou učebnici je nutné zakoupit novou a na konci roku odevzdat

6.       Poděkování za sběr starého papíru

·         v průběhu měsíce května budou třídám rozděleny peníze za nasbíraný sběr

o o způsobu jejich využití budete informováni třídní učitelkou

(sešity na příští rok)

·         červnový sběr bude započítán do příštího školního roku

7.       Informace pro žáky současných 5. ročníků

·         v případě přestupu na jinou ZŠ nebo gymnázium, prosíme o vyplnění lístečku „OZNÁMENÍ“ a odevzdání v nejbližší době (nejpozději do 3. 5.)

o je to pro nás důležitá informace pro přípravu příštího školního roku

·         vyplnění „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ pro výběr druhého cizího jazyka a volitelného předmětu

o prosíme odevzdat do 21. 4. (žáci hlásící se na gymnázium odevzdají do 3. 5.)

o rozdělení žáků bude zveřejněno na webových stránkách školy v průběhu měsíce května

·         na začátku 6. třídy se uskuteční 2 – 3 denní adaptační kurz pro žáky s novými třídními učiteli (bližší informace obdržíte)

10. Zpětná vazba pro rodiče – dotazníky ředitele školy

11. Vydávání vysvědčení – pátek 30. 6. 2017

·         Následně až v přípravném týdnu 28. 8. – 1. 9. 2017 (7,00 – 15,00)

12. Přihlašování žáků budoucích 1., 2. a 3. tříd do školní družiny

·         elektronická forma přes odkaz na webových stránkách školy

·         termín přijímání přihlášek – 21. 8. 2017 – 4. 9. 2017 do 10,00 hod.

·         žáci budou přijímáni dle stanovených kritérií (Vnitřní řád ŠD)

13. Májová sbírka pro psí útulek v Žimu

·         uskuteční se 3. 5. 2017 před zahájením výuky

·         pořádá ji ŠD – paní Hyhlanová

fotografie z miniprojektu  http://kiselyna.rajce.idnes.cz/Velikonoce_2017_4.C/

canisterapie http://kiselyna.rajce.idnes.cz/Canisterapie/

Karlštejn + Koněprusy - termín 17.5.2017

peníze (493,- Kč) vybíráme od 2.5. do 15.května hotově. 

13.4. - 17.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

18. 4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pátek 21.4. od 10.00 h divadelní představení BROUČCI 

40,- Kč

http://www.dkteplice.cz/krusnohorske-divadlo/program-detail/broucci.html

 

fotky Z BESÍDKY:

http://kiselyna.rajce.idnes.cz/Prosinec_2016/

jméno i heslo stejné jako vždy /na požádání prozradím :)

plánovaná akce:

 

NOVÉ FOTOGRAFIE

http://www.rajce.net/a13272082

video

https://goo.gl/photos/LGciGKCQEK3ki4yh9

OPAKUJTE SI:

vlastivěda

http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

český jazyk

http://www.umimecesky.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/

 

matematika

http://www.matika.in/cs/#4

http://www.mathplayground.com/

https://matmat.cz/

přírodověda

https://mix.office.com/watch/1t28ohdt8kg6m

vlastivěda

http://europa.eu/kids-corner/index_cs.htm

https://slepemapy.cz/

Ve škole bude probíhat kurz AJ (organizovaný Evropským jazykovým centrem) pro zájemce. Bližší informace na webu školy. http://www.zsmetelkovo.cz/index.php?type=Post&id=430

opět se zúčastníme:

bobřík informatiky - 7. - 11. 11.

http://www.ibobr.cz/test/archiv

 

 

INFO:

Vážení rodiče, od školního roku (2015/2016) nedostává škola dotaci od Magistrátu města Teplice na sportovní kroužky. Proto bylo navýšeno kurzovné na 500,- Kč/ rok pro každého člena ŠSK (i když dítě navštěvuje více sportovních kroužků při ZŠ).

Dítě, které je pojištěncem VZP, může do 30. 11. 2016 požádat o příspěvek na VZP do výše 500,- Kč. Podmínkou je registrace v programu SPORTONGO – musí zaregistrovat rodiče. Poté bude školou vystaven VOUCHER, který odevzdáte na VZP.

Další informace podá učitel daného sportovního kroužku.

Postup při zápisu do tohoto programu:

www.sportongo.com – zaregistrovat dítě, zaškrtnout VZP

www.sportongo.com/club/2404 - vyjede profil klubu – vybrat kroužek – požádat o členství (vyplnit)

Postup pro přihlášení najdete také na www.assk.cz – aktuality – Projekt sportujeme … - více informací zde – Návody – Jak dát rodičům vědět, kde naleznou kroužky – b) varianta 2 (pomocí internetové adresy Klubu)

S pozdravem Mgr. Lenka Haraštová, předseda ŠSK

Každý pátek je geometrie - nutné pomůcky: pravítko 30cm (ne ohebné), trojúhelník s ryskou, kružítko, ořezané tužky.

Doporučuji pořídit sluchátka do PC učebny /na počítače budeme chodit nepravidelně-podle potřeby a volného místa v učebně.

Dne 13.9. začíná kroužek PC (zdarma)

čas: každé úterý  7.00 h – 7.45 h v PC učebně 2. patro

Sraz ráno v 6.55 u hlavního vchodu. Všichni čekají na mě – nikdo nejde s jiným vyučujícím. Pokud někdo přijde později, zazvoní na sekretariát (vrátnici).

Náplň kroužku: Individuální práce na PC podle potřeby (výukové programy podle zájmu, doučování, tvorba prezentací apod.).

kroužek MÍČOVÉ HRY (poplatek asociace)

čas: každý pátek  šestou vyučovací hodinu - 12.45 h – 13.30 h v tělocvičně

spadá mezi KROUŽKY ORGANIZOVANÉ AŠSK(Asociace školních sportovních klubů)

- platí se poplatek asociaci 500Kč/rok

Do tělocvičny odejdeme společně v pátek po 5. vyučovací hodině, budeme jeden týden v malé tělocvičně a jeden týden ve velké (ping pong, badminton, vybíjená, přehazovaná, odbíjená, florbal,...).

§  Škola na pořádání kroužků nedostává žádné dotace, pedagogové kroužky pořádají ve svém volném čase

§  SPORTOVNÍ KROUŽKY

·         spadají pod Asociaci školních sportovních klubů

·         vybíráme poplatek  500 Kč/rok (POZDĚJI-ZATÍM NE, dám vědět)

·         tato částka vám bude vyplacena zpět pojišťovnou VZP (bližší informace obdržíte později, zatím víc nevím - jedná se s pojišťovnou VZP)

§  Veškeré finance jsou určeny na sportovní vybavení školy, cestovné žáků na sportovní akce (v žádném případě na platy pedagogů)

 

Užitečný odkaz:

http://www.zachrankaapp.cz/

Třídní schůzka 6. 9. 2016

1.       Seznámení se školními řády

·         Rodiče se seznamují s těmito školními řády:

§  Školní řád

§  Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

§  Vnitřní řád školní družiny (1. – 3. ročník)

§  Vnitřní řád školní jídelny

·         Jednotlivé řády jsou k dispozici:

-          u sekretariátu

-          v každé kmenové třídě

-          na webových stránkách školy

-          v ŠD a ŠJ

-          výňatek v žákovské knížce

2.       Upozornění na některé části ze školního řádu:

a)Uvolňování žáků

·         na 1 vyučovací hodinu uvolňuje vyučující (písemné uvolnění musí obsahovat datum, čas odchodu, info zda má jít dítě samo a důvod uvolnění – žádáme rodiče o uvolňování a návrat dětí především v době přestávek)

·         na jeden den uvolňuje třídní učitelka

·         na dva a více dnů odevzdávají rodiče oznámení o absenci (formulář na webových stránkách, žák je povinen doplnit si učivo sám)

·         z hodin TV ze zdravotních důvodů uvolňuje ředitel (součástí žádosti je doporučení lékaře, uvolnění je možné až ode dne následujícího po doručení žádosti)

b)Omlouvání žáků

a.       Rodiče mají povinnost do 3 kalendářních dnů omluvit nepřítomnost žáka

b.      Omlouvání telefonické – 417 539 040, e-mailem – viz ŽK

c.       Požadavek na domácí úkoly - v době absence není možné vyřídit v den telefonátu (nejlépe prostřednictvím e-mailu)

3.       Upozornění

·         při přechodu do školní jídelny neodpovídá za děti škola (platí zde pravidla silničního provozu)

·         příchod do školy po 7,55 hod. je považován za pozdní (porušení školního řádu)

-          zároveň je psychickou zátěží pro dítě (stres z krátké doby na přípravu)

·         pokud zákonný zástupce změní partnera, můžeme tuto informaci vyžadovat písemně (př. pro vyzvedávání v ŠD, podepisování informací, …)

·         právo na informace o vzdělávání mají oba zákonní zástupci (pokud není soudem určeno jinak), škola je musí sdělit oběma rodičům

·         ve školní jídelně bude umožněn přednostní výdej oběda pouze žákům 1. tříd, odjezdy autobusů nebo odchod na kroužky nebudou brány v potaz. Tato přednost zaniká ve dnech zkrácené výuky v celé škole (např. před Vánoci a na konci školního roku).

·         žádáme rodiče, aby ráno odváděli děti pouze k hlavnímu vchodu nebo pod schodiště hlavního vchodu (bezpečnostní a organizační nutnost, ochrana majetku školy)

·         neposílejte děti do školy se silným nachlazením nebo s nevolností

§  často voláme rodičům už v 8.00 hod.

§  dochází k nakažení dětí sedících v okolí nemocného

§  nemocné a silně nachlazené děti se i špatně soustředí na práci

·         v případě výskytu vší je nutné neprodleně informovat učitelku, která rozešle informaci dalším rodičům formulací „Ve třídě se vyskytly vši, prohlédněte dětem hlavy.“

§  Neberte na lehkou váhu, skutečně tak učiňte

§  Do školy posílejte děti až po kompletním vyčištění

§  Je nutné vyprat i ložní prádlo, čepice, šály atd.

§  V případě nálezu ve škole je dítě vyčleněno z kolektivu a rodiče okamžitě informováni

·         žádosti potvrzujeme, ale nevyplňujeme (příspěvky na pojišťovny, dopravní podnik apod.)

§  nelze tedy posílat prázdné formuláře mailem

·         každoročně velké množství nalezeného oblečení – OZNAČUJTE (PODEPISUJTE) dětem věci

4.       AKTUALIZACE ÚDAJŮ

·         Žádáme o kontrolu a případnou opravu údajů ve školní matrice

§  Nutno uvést skutečné místo trvalého bydliště (časté nesrovnalosti při žádostech o dotace) – pokud rodiče bydlí na jiné adrese, je možné uvést jako doručovací adresu

·         Důležitá je aktualizace údajů na rodiče v případě změn, a to i bez vyzvání školy („OKAMŽITĚ“)

5.       INFORMOVANÝ SOUHLAS RODIČŮ

·         Podepisují rodiče nově příchozích žáků (4 podpisy)

6.       Elektronické platby

·         Čísla účtů uvedena v ŽK, na webu, na informační nástěnce školy

·         Variabilní symbol dítěte uveden v ŽK (platí po celou dobu docházky, pro všechny účty)

·         Nutnost dodržení čísla účtu dle druhu plateb (stravování, ŠD, výlety, pracovní sešity)

·         Uvádějte variabilní symbol dítěte, příjmení dítěte a třídu do sdělení pro příjemce

·         Dodržujte výši platby (nezaokrouhlujte, nesčítejte různé platby)

·         Platby za ŠD, ŠVP, PS a školní výlety jen elektronicky nebo vkladem na účet u ČSOB

·         Platby na návštěvy divadel, fotografie apod. pouze hotovostně paní učitelce

7.       1. třída – kapsáře – 250 Kč

·         Elektronická platba na účet pracovních sešitů

·         Prosíme o převod do pátku 9. 9. 2016

8.       Seznámení s požadavky vyučujících

·         Způsob zadávání + četnost DÚ

9.       ŠKOLNÍ DRUŽINA

·         Prodloužení otevírací doby (Po – Čt) do 17.00 hod.

§  Pátek do 16.30 hod.

·         Předávání dětí po obědě v ŠJ (po předchozím nahlášení) nebo do 13.30 hod. v oddělení ŠD

§  Dobu návratu ze ŠJ nelze vždy přesně odhadnout, je tedy lepší vyzvedávat děti až ve 13.25 – 13.30hod. (pokud mají výuku do 12.35 hod.)

·         V době mezi 13.30 a 15.00 hod. pobyt venku (děti nelze předávat)

·         Do ŠD by neměly přijít děti, které nezvládnou pobyt venku (nemoc, nachlazení)

10.   Automaty ve škole

·         HAPPYSNACK

§  nákup na předem nabité kartičky

§  žáci obdrží kartičky i s letáčkem pro rodiče, jak nabíjet

§  výrobky z projektu Mléko do Evropských škol

§  v automatech jsou nabízeny jen zdravé výrobky, vhodné svým složením a množstvím na dopolední svačinu pro děti školního věku

§  informace na www.happysnack.cz

·         BĚŽNÝ AUTOMAT NA PENÍZE (firma CaffeBar Automaty s.r.o.)

§  Nedoporučujeme dávat malým dětem peníze do automatu

11.   SVAČINY

·         Každý den o velké přestávce probíhá v suterénu školy prodej obložených housek, baget apod. (cena cca od 20 Kč)

·         Doporučujeme dávat menším dětem svačiny z domova

12.   OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

·         projekt EU

·         žáci 1. stupně dostávají cca 1x týdně 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocný nápoj

·         nutno upozornit školu na případné alergie

13.   Fotografování prvňáčků

·         Proběhne ve středu 14. 9. ve třídách

·         Cena – 100 Kč (3ks fotografie dítěte + 1 společná celé třídy)

·         Vybíráme hotově po dodání fotografií (info v ŽK)

14.   Sběr suchého chleba

·         Vybíráme pro společnost Arkádie Teplice

·         Krmivo pro koně

·         Vždy v úterý před vyučováním, na konci chodby v přízemí

·         Budou vybírat žáci 5. ročníků

·         Zahájeno od 13. 9. 2016

15.   Sběr starého papíru

·         Vybíráme vždy v úterý (zahájení 13. 9. 2016)

·         Na dvoře (vstup přes vrata z ulice do dvora)

·         Papír se váží a hmotnost se zaznamenává jednotlivým třídám

·         2/3 získané částky má na konci roku k dispozici daná třída (výlety, pomůcky, odměny apod.)

·         1/3 částky využíváme na odměny úspěšným žákům, sladkosti k Mikuláši +Dni dětí apod.

·         Větší množství papíru (cca více než 20 kg) prosíme odvážet do sběrného dvora firmy Marius Pedersen- Úprkova 3120, Teplice  - nahlaste jméno školy a třídu (peníze budou převedeny na školu)

§  Ve škole papír vážíme na malých vahách a děti s učiteli je přenáší do kontejneru

16.   ŠKOLNÍ JÍDELNA

·         do 16. 9. Bez volby jídla, následně 4x týdně výběr ze 2 jídel

·         zákaz vstupu všem rodičům, vstup pouze pro žáky a zaměstnance (jen pro zaplacení obědů)

·         bezpečnost, ochrana majetku

·         více než 100 dětí nemá každý 1. den v měsíci zaplacen oběd (zodpovědnost rodičů)

·         některé děti pravidelně nenosí čip (jsou to stejné děti), budou vykázány na konec fronty a oběd obdrží jako poslední

·         obědy do kastrůlků pouze v první den nemoci, jinak nelze

·         na obědy v době nemoci není nárok

·         přednostní výdej oběda pouze žákům 1. tříd, odjezdy autobusů nebo odchod na kroužky nebudou brány v potaz

17.   NÁBOROVÉ LETÁKY DO KROUŽKŮ A ODDÍLŮ MIMO ŠKOLU

·         Škola je často žádána o nábor, proto předkládáme nabídky rodičům formou lístečků (letos zatím žádné nedorazily)

18.   KROUŽKY POŘÁDANÉ ZŠ

·         Učitelé v průběhu září budou dětem nabízet kroužky, které pořádají

·         Informace o kroužcích budou také vyvěšeny na webových stránkách, jednotlivé učitele lze kontaktovat přes e-maily

·         Upozorňujeme, že do náplně školy nepatří pořádání zájmových kroužků, proto je zcela na dobrovolnosti pedagogů, zda a jaký kroužek otevřou a koho do kroužku přijmou

§  Škola na pořádání kroužků nedostává žádné dotace, pedagogové kroužky pořádají ve svém volném čase

§  SPORTOVNÍ KROUŽKY

·         spadají pod Asociaci školních sportovních klubů

·         vybíráme poplatek  500 Kč/rok

·         tato částka vám bude vyplacena zpět pojišťovnou VZP (bližší informace obdržíte na přihlášce na sportovní kroužek)

§  Veškeré finance jsou určeny na sportovní vybavení školy, cestovné žáků na sportovní akce (v žádném případě na platy pedagogů)

19.   ALBATROS, MLADÁ FRONTA, GRADA

·         Na škole fungují Kluby mladých čtenářů výše uvedených nakladatelství

·         Umožňuje nákup knih dle katalogu s 20% slevou 

·         Děti několikrát ročně obdrží katalogy s nabídkou knih

·         Vyplněnou objednávku z katalogu lze předat třídní učitelce (do 7 dnů)

·         Knihy jsou dodány během 2 – 3 týdnů

·         O dodání, vyzvednutí a zaplacení budete následně informováni

·         Pokud chcete knihu jako překvapení (Vánoce, svátek, narozeniny, …) lze ji objednat mailem – sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz

20.   Akce v Albertu – dětské knihy

·         Prosíme o bodíky nebo knihy pro malé děti

·         Dáme knihy do tříd, do knihovny

21.   PLÁNOVANÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO

·         pátek 18. 11. 2016

·         provozní důvody

22.   VYCHÁZKY

·         v rámci hodin některých vyučovacích hodin chodíme na vycházky

·         posílejte, prosím, děti do školy v oblečení, které odpovídá počasí

23.   ŠKOLNÍ VRÁTNICE

·         Bezpečnostní a organizační důvody pro zřízení

·         Pracovní doba od 6.45 do 15.15 hod.

·         Přepojování telefonních hovorů, vyřizování vzkazů

·         Ohlašování návštěv (včetně rodičů), označení cedulkou „NÁVŠTĚVA“

§  Doporučujeme domlouvat si schůzky s pedagogy předem

·         Předávání nemocných dětí

·         Ztráty a nálezy

24.   APLIKACE ZÁCHRANKA

·         Po proškolení o první pomoci doporučujeme instalaci aplikace do vlastních, popř. i dětských mobilních telefonů

·         Mobilní pokrytí po celé ČR, funguje i bez datového připojení

·         Informace na www.zzsuk.cz

 

  0 1 2 3 4 5 6
  7.00-7.45 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.45-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30
PO   ČJ M AJ HV  
ÚT

PC kroužek

TV ČJ M ČJ AJ  
ST knihovna ČJ M VL VV VV  
ČT   ČJ AJ M TV ČJ  
  ČJ Mgeometrie VL AJ míčové hry

http://www.zsmetelkovo.cz/upload/files/rozvrhy-2016-17/9_1472120940_IVC.pdf

(družina pro čtvrťáky již není)

Seznam pomůcek do 4. třídy:

http://www.zsmetelkovo.cz/upload/files/prezentace/5_1466084766_4.-trida-pomucky.pdf

6.9. 2016 v 16.00h třídní schůzka (4.C - 1. patro na konci chodby)

akce šk. rok 2016-2017

22.9. 2016                 

OSTRÁ - HISTORICKÁ VESNICE ŘEMESEL                    

Na tomto výletě zamíříme do historické vesnice řemesel – děti spatří celou vesničku s ukázkami tradičních řemesel dráteníků, hrnčířů, řezbářů, provazníků a v rámci svého volna si potom mohou zkusit vyrobit například papír, svíčku či mýdlo. Také se projdeme po bylinných zahradách s bludištěm. V místní hodovně můžete zakoupit tradiční palačinku či drobné pečivo. V ceně zájezdu není zahrnuta vlastní výroba. Ceny za výrobky se pohybují od 30 do 60,-Kč. 

Sraz normálně ve třídě do 7.55h, odjezd od školy krátce po 8 hodině, předpokládaný návrat v cca 14,30 - 15,00 hod.

Cena bude snížena o peníze za sběr 2 300,- Kč + zbytek z peněz na pomůcky (dostali jsme slevu 2 091,- Kč). Peníze budu vybírat hotově od 15.9. do 20.9. (106,- Kč/Honza G. jen 31,- Kč - nebyl v kině na konci šk.roku ). Noví žáci platí plnou cenu 275,- Kč.

PRAHA –vánoční (termín bude upřesněn - asi 14.12.)               

Vánoční nálada začíná již počátkem adventního období. Město je v tu dobu již slavnostně vyzdobené a na mnoha místech jsou již vyzdobeny vánoční stromy jako hlavní symboly nadcházejících svátků. Největší vánoční strom bývá tradičně na Staroměstském náměstí. V historických částech města, ale i v okrajových čtvrtích probíhají vánoční trhy. Projdeme historickým centrem až k Betlémské kapli, kde navštívíme vánoční výstavu-v letošním roce bude zaměřena na lidová řemesla. Možnost návštěvy chrámu Panny Marie Vítězné s muzeem Pražského Jezulátka. 

Cena kolem 300,- Kč - bude upřesněno.

 

Fotografie ze 3. třídy:

http://kiselyna.rajce.idnes.cz/3.C_2015-2016/

V pátek v 9.00 h jdeme běhat ven - do parku  v Šanově štafetu (cca 1 km).
TOPlist
Webovou stránku snadno a rychle